Framtidens Lärande – torsdag 20/5-2010

Försöker samla tankarna efter ett par intensiva dagar på konferensen om ”Framtidens Lärande”.

Det hela började i går då jag parkerat bilen i garaget vi Nacka Strand och klev ur hissen för att mötas av en strålande utsikt.

Utsikt från Nacka

Som om inte den strålande utsikten och det vackra vädret var nog, strömmade dessutom klassisk musik ut ur högtalare på utkiksplatsen. Det kändes som om luften var laddad med förväntan inför vad dagen skulle ge.

Den första föreläsningen handlade om New Millenium Learners. Det var Francesc Pedró som berättade om OECD-rapporten: Are the New Millennium Learners Making the Grade. Han talade om att vi behöver överbrygga den ”andra digitala klyftan”, dvs. den klyftan som uppstår när de flesta har tillgång till hårdvaran och infrastrukturen men där de sociokulturella skillnaderna växer eftersom en del av eleverna inte kan hantera datorerna och informationsflödet utan enbart använder datorerna till nöjen. Han menade också att skolan inte har råd att ignorera den nya tekniken eftersom det ingår i skolans uppdrag att ligga i framkant och leda utvecklingen.

Sen var det dags för Ungt Inflytande att presentera sitt arbete om Morgondagens skola. Cornelia Leander, Emil Claesson och Milén Fernandez berättade kort om sitt arbete med publikationen. Läs den! De har mycket kloka tankar kring skola, lärande och lärares roller.

Slutet på torsdagsförmiddagens föreläsning blev ett samtal kring En skola i världsklass med Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm. Hon menade att tillgången till IT i skolan inte kan vara frivilligt, alla måste utbildas. Hon pratade om vikten av PIM-utbildning, uppföljning av resultat och inspiration. Hon pratade också om att vi måste börja diskutera vad den nya tekniken innebär för skolans uppdrag.

Tiden mellan de stora föreläsningarna kunde spenderas med fika, mingel och valbara inspirationsmöten. Jag hade valt att höra mer av ungdomarna från Nacka och deras arbete med publikationen om Morgondagens skola. Jag fick då tillfället att fråga dem om vilka råd de kunde ge till lärare idag. Lärare idag kan inte alltid påverka hur skolan ser ut men eftersom det är vi som är nära eleverna kan vi kanske börja i det lilla med vår egna undervisning. De sa att de inte förväntade sig att lärare skulle kunna allt. Däremot ska de kunna inspirera och leda eleverna rätt. De ville se lärare som ger eleverna inflytande, tydliga långsiktiga mål och lärare som samarbetar över ämnsgränserna.

Det fanns mycket intressant att se på utställningen och många inspiratörer att lyssna till. Alla deltagare verkade rörande överens om att skolan inte kan stå utanför som en isolerad ö utan vi måste låta skolan blir en moderns arbetsplats som andra. En plats där man använder den teknik som finna och där man försöker hålla sig i framkanten av utvecklingen.

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply