Katederundervisning – Vad är det?

AttributionNoncommercial Some rights reserved by cproppe

För mig är katederundervisning en lärare som talar och elever som passivt lyssnar eller ett klassrum där läraren låter elevernas enda aktivitet består av fylleriövningar och självständigt arbete i övningsböcker. Det är läraren som har alla svar och dialog saknas helt.

Ibland, när läraren är kunnig och passionerat intresserad av sitt ämne, är katederundervisning (som en bra föreläsning) intressant och spännande. Det sker ibland, när man har behov av att introducera ett nytt ämne eller ett tema. Det kan vara lika givande och inspirerande som en riktigt bra föreläsning.

Ibland är katederundervisning katastrofal. Om det aldrig sker något annat. Om läraren är trött och ointresserad. Om eleverna inte förstår hur det som tas upp berör dem eller om det de lär sig inte går att sätta in i något sammanhang. Ett exempel kan vara glosor som lärs in utantill, utan att eleven lär sig använda ordet i en mening, eller floder som rabblas, utan att man vet var floderna ligger.

För mig är motsatsen till katederundervisning en lärare som rör sig i klassrummet utan att för den sakens skull släppa ledarrollen. Det är en lärare som bjuder in eleverna i ett samtal och som varsamt leder samtalet så att alla får komma till tals. Det är en lärare som ser till att de demokratiska reglerna för samtal och diskussioner följs. Det är en lärare som lyssnar till elevernas förkunskaper och som leder dem till ökade kunskaper genom att låta dem undersöka sina kunskaper för att se om det tror sig veta stämmer. Det är en lärare som låter eleverna lyssna till och lära av varandra. Det är en lärare som lär eleverna att tänka kritiskt och att själva ta ansvar för sin inlärning.

Är katederundervisning bra eller dålig? Som jag ser det är det både och. Ibland finns det skäl för katederundervisning och ibland inte. Det farliga är ifall men tror att allt alltid kan läras på samma sätt.

/Caroline

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply