Det bästa med att vara lärare är inte loven – det är eleverna!

Ballonguppsläpp vid skolstart

 

Just nu är vi som jobbar i skolan  inne i en intensiv period, det är dags för omdömen.  De omdömen jag skriver skall, tillsammans med de övriga lärarna eleven har, ligga till grund för elevens egna IUP (individuella utvecklingssplan). Jag undervisar ca 70 elever i två ämnen så det innebär att jag ska skriva ca 140 personliga omdömen. I omdömena skall jag utgå ifrån den nya läroplanen, tala om vad eleven kan och vad eleven skall göra för att utvecklas. Det tar tid!

Men…

Varje år när jag tar mig den här tiden och verkligen sitter ned och funderar kring varje enskild elev blir jag så glad. Jag ser plötsligt tydligt hur mina elever har utvecklats och hur duktiga de är. Jag blir stolt över det arbetet vi gör i klassrummet och jag blir förundrad över hur arbetsvilliga och intresserade de är. Visst finns det elever som inte har lyckats men även dem är det bra att fundera kring. Jag försöker förstå vad det är som fattas dem och hur jag och skolan ska kunna hjälpa dem på bästa sätt. Det svåra med att skriva omdömen för de eleverna är att framföra deras utvecklingsmöjlighet på ett sådant sätt att de inte känner sig odugliga eller nedtryckta.  Det är en riktig utmaning!

Nu är omdömesskrivandet klart för den här terminen och nästa stora utmaning blir utvecklingssamtalen. Då ska jag förutom mitt ordinarie arbete träffa mellan 15 och 20 elever och deras föräldrar och diskutera omdömena. Utvecklingssamtalen tar mellan en halv timme och en timme att genomföra och alla borde få sin samtal nu, i mitten av terminen. Ja, det är inte lätt att hinna med.

Men…

Utveckligssamtalen brukar vara trevliga. Det är kul att få träffa de som är föräldrar till de fantastiska elever som jag har. De är ju specialister på sina egna barn och de har ofta väldigt bra tips till mig som hjälper till i vårt arbete framåt. Det är toppen att få prata med andra som är lika intresserade av barnens framsteg som jag är.

Det är klart att det finns samtal som är svåra eller samtal som kanske inte blir så bra. Som tur är har jag då bra kollegor som kan delta i samtalet eller hjälpa till i hur vi ska komma vidare.

Trots att arbetet som lärare ofta är slitit och att vi får mycket skit i debatten så älskar jag mitt jobb. Det bästa med att vara lärare är inte loven – det är eleverna!

 

 

 

No comments yet. Be the first.

Leave a Reply